درخواست بافت سفارشی

شما باتوجه به نیاز خود می توانید سفارش خود را برای ما ارسال کنید. این سفارش می تواند در سایزهای متداول و یا سایز دلخواه شما باشد آماده شود.

لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید. در طول فرآیند آماده سازی سفارش، با شما در ارتباط هستیم و اطلاع رسانی های لازم را از طریق این شماره تلفن انجام می شود.

فرآیند آماده سازی سفارش:

پس از ثبت سفارش، کارشناسان ما در اولین زمان ممکن فایل عکس ارسالی شما را بررسی کرده و با توجه به مشخصات سفارش و با هماهنگی های تلفنی با شما ویرایش های لازم را در سفارش انجام می دهند. در روش بافت با شیوه رنگرزی جدید طراح، ویرایش های لازم را از لحاظ ابعاد، رنگ و نور جهت خروجی هرچه بهتر انجام می دهد و طرح آماده شده را جهت تأیید نهایی خدمت تان ارسال می کند.

مدت زمان تحویل:

حداکثر زمان تحویل 3 روز می باشد.

لیست قیمت های بافت با شیوه رنگرزی جدید:

تابلوفرش سایز 30 * 20  |  قیمت 55،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 35 * 25  |  قیمت 80،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 40 * 30  |  قیمت 110،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 50 * 35  |  قیمت 160،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 60 * 40  |  قیمت 220،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 50 * 50  |  قیمت 230،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 70 * 50  |  قیمت 320،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 100 * 50  |  قیمت 450،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 70 * 70  |  قیمت 460،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 90 * 60  |  قیمت 495،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 100 * 70  |  قیمت 640،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 100 * 100  |  قیمت 915،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 120 * 80  |  قیمت 900،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 120 * 80  |  قیمت 900،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز ۱۵۰ * ۱۰۰  |  قیمت 1،370،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 200 * ۱۰۰  |  قیمت 1،830،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 225 * 150  |  قیمت 3،000،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز 300 * 150  |  قیمت 4،100،۰۰۰ تومان


نمونه بافت با بینهایت رنگ

انتخاب عکس