درخواست بافت سفارشی

شما باتوجه به نیاز خود می توانید سفارش خود را برای ما ارسال کنید. این سفارش می تواند در سایزهای متداول و یا سایز دلخواه شما باشد آماده شود.

لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید. در طول فرآیند آماده سازی سفارش، با شما در ارتباط هستیم و اطلاع رسانی های لازم را از طریق این شماره تلفن انجام می شود.

فرآیند آماده سازی سفارش:

پس از ثبت سفارش، کارشناسان ما در اولین زمان ممکن فایل عکس ارسالی شما را بررسی کرده و با توجه به مشخصات سفارش و با هماهنگی های تلفنی با شما ویرایش های لازم را در سفارش انجام می دهند. در روش اول که بافت 10 رنگ می باشد؛ طراح، نقشه بافت طرح شما را آماده کرده و نقشه را جهت تأیید نهایی خدمت تان ارسال می کند. در این روش طرح شما با 10 رنگ با توجه به نقشه نهایی شده بافت می شود. در روش دوم که بافت با بی نهایت رنگ می باشد؛ طراح، ویرایش های لازم را از لحاظ ابعاد، رنگ و نور جهت خروجی هرچه بهتر انجام می دهد و طرح آماده شده را جهت تأیید نهایی خدمت تان ارسال می کند.

مدت زمان تحویل:

در روش بافت 10 رنگ، حداکثر زمان تحویل 10 روز و در روش بافت با بی نهایت رنگ، حداکثر زمان تحویل 3 روز می باشد.

لیست قیمت های بافت ۱۰ رنگ:

تابلوفرش سایز ۷۰*۵۰ | قیمت ۳۲۰،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز ۱۰۰*۵۰ | قیمت ۳۷۰،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز ۱۰۰*۷۰ | قیمت ۵۸۰،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز ۱۵۰*۱۰۰ | قیمت ۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان


لیست قیمت های بافت با بی نهایت رنگ:

تابلوفرش سایز ۷۰*۵۰ | قیمت ۲۰۰،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز ۱۰۰*۵۰ | قیمت ۲۴۰،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز ۱۰۰*۷۰ | قیمت ۳۶۰،۰۰۰ تومان

تابلوفرش سایز ۱۵۰*۱۰۰ | قیمت ۵۲۰،۰۰۰ تومان


نمونه بافت ۱۰ رنگ
نمونه بافت با بینهایت رنگ

انتخاب عکس