پشتی

  • کد محصول: PO4
  • رنگ:
  • ابعاد:
ویژگی ها
  • رنگ: فیلی
  • ابعاد:
  • برجستگی: غیر برجسته
  • تعداد شانه: 1200 شانه

بررسی اجمالی محصول

پشتی

 کد 1247 - F  

طرح  1200  شانه

در زمینه سورمه ای کرم

 قیمت بر اساس یک جفت می باشد